Het effect van invoeren van alleen zomer- of wintertijd in Nederland en Europa

Klok verzetten afschaffen?

In 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden onder de burgers van de Europese Unie over mogelijke aanpassingen van de zomertijdregelingen. Slechts een procent van alle inwoners heeft haar mening gegeven, waarvan relatief veel Duitsers. Hoe een eventuele aanpassing uitpakt gedurende het jaar voor verschillende plaatsen, kun je op deze pagina bekijken.

Klik op 'Altijd zomertijd' of 'Altijd wintertijd' om te zien hoe de daglichtperiode verschuift

Tijden van zonsopgang en zonsondergang

In de onderstaande tabel staan de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat. Dat verschiltKlik op één van de drie knoppen om te kijken wat het effect van een verandering of afschaffing van zomertijd en wintertijd

Ljubljana - Sloveniƫ (altijd wintertijd)

 woensdag 24 april 2019 
Opkomst zon: 04:59

Hoogste punt: 12:00

Ondergang zon: 19:00

Tijden van zonsopgang en zonsondergang - Afschaffen zomertijd

Overzicht van de tijden van zonsopgang en zonsondergang wanneer de zomertijd wordt afgeschaft (continu 'wintertijd').

Klik op een datum in deze kalender om de details voor deze datum te zien. De dikgedrukte tijden geven de verandering aan.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1 07:43
16:27
07:23
17:07
06:40
17:48
05:41
18:30
04:48
19:09
04:14
19:45
04:14
19:56
04:44
19:32
05:22
18:41
06:00
17:42
06:42
16:48
07:23
16:18
2 07:43
16:28
07:22
17:08
06:38
17:49
05:39
18:31
04:46
19:11
04:13
19:46
04:15
19:56
04:45
19:30
05:24
18:39
06:01
17:40
06:44
16:46
07:24
16:18
3 07:43
16:29
07:21
17:10
06:36
17:50
05:37
18:32
04:45
19:12
04:13
19:47
04:16
19:56
04:46
19:29
05:25
18:37
06:03
17:38
06:45
16:45
07:25
16:17
4 07:43
16:30
07:20
17:11
06:34
17:52
05:35
18:34
04:43
19:13
04:12
19:47
04:16
19:55
04:48
19:28
05:26
18:35
06:04
17:36
06:47
16:43
07:26
16:17
5 07:43
16:31
07:18
17:13
06:33
17:53
05:33
18:35
04:42
19:14
04:12
19:48
04:17
19:55
04:49
19:26
05:27
18:33
06:05
17:34
06:48
16:42
07:28
16:17
6 07:43
16:32
07:17
17:14
06:31
17:55
05:31
18:36
04:40
19:16
04:11
19:49
04:18
19:55
04:50
19:25
05:29
18:31
06:07
17:33
06:49
16:41
07:29
16:16
7 07:43
16:33
07:16
17:15
06:29
17:56
05:29
18:38
04:39
19:17
04:11
19:50
04:19
19:54
04:51
19:23
05:30
18:29
06:08
17:31
06:51
16:39
07:30
16:16
8 07:42
16:34
07:14
17:17
06:27
17:57
05:28
18:39
04:38
19:18
04:11
19:50
04:19
19:54
04:52
19:22
05:31
18:27
06:09
17:29
06:52
16:38
07:31
16:16
9 07:42
16:35
07:13
17:18
06:25
17:59
05:26
18:40
04:36
19:19
04:11
19:51
04:20
19:53
04:54
19:20
05:32
18:25
06:10
17:27
06:54
16:37
07:32
16:16
10 07:42
16:36
07:11
17:20
06:23
18:00
05:24
18:42
04:35
19:21
04:10
19:52
04:21
19:53
04:55
19:19
05:33
18:23
06:12
17:25
06:55
16:36
07:33
16:16
11 07:41
16:37
07:10
17:21
06:21
18:02
05:22
18:43
04:34
19:22
04:10
19:52
04:22
19:52
04:56
19:17
05:35
18:21
06:13
17:23
06:57
16:34
07:33
16:16
12 07:41
16:39
07:08
17:23
06:19
18:03
05:20
18:44
04:32
19:23
04:10
19:53
04:23
19:52
04:57
19:16
05:36
18:19
06:14
17:21
06:58
16:33
07:34
16:16
13 07:40
16:40
07:07
17:24
06:17
18:04
05:18
18:46
04:31
19:24
04:10
19:53
04:24
19:51
04:59
19:14
05:37
18:17
06:16
17:19
06:59
16:32
07:35
16:16
14 07:40
16:41
07:05
17:26
06:16
18:06
05:16
18:47
04:30
19:26
04:10
19:54
04:24
19:50
05:00
19:12
05:38
18:15
06:17
17:18
07:01
16:31
07:36
16:16
15 07:39
16:43
07:04
17:27
06:14
18:07
05:15
18:48
04:29
19:27
04:10
19:54
04:25
19:49
05:01
19:11
05:40
18:13
06:19
17:16
07:02
16:30
07:37
16:17
16 07:39
16:44
07:02
17:29
06:12
18:08
05:13
18:50
04:28
19:28
04:10
19:55
04:26
19:49
05:02
19:09
05:41
18:12
06:20
17:14
07:04
16:29
07:37
16:17
17 07:38
16:45
07:00
17:30
06:10
18:10
05:11
18:51
04:26
19:29
04:10
19:55
04:27
19:48
05:04
19:07
05:42
18:10
06:21
17:12
07:05
16:28
07:38
16:17
18 07:37
16:47
06:59
17:32
06:08
18:11
05:09
18:52
04:25
19:30
04:10
19:55
04:28
19:47
05:05
19:06
05:43
18:08
06:23
17:11
07:06
16:27
07:39
16:17
19 07:37
16:48
06:57
17:33
06:06
18:12
05:08
18:54
04:24
19:32
04:10
19:56
04:29
19:46
05:06
19:04
05:45
18:06
06:24
17:09
07:08
16:26
07:39
16:18
20 07:36
16:49
06:56
17:35
06:04
18:14
05:06
18:55
04:23
19:33
04:10
19:56
04:30
19:45
05:07
19:02
05:46
18:04
06:25
17:07
07:09
16:25
07:40
16:18
21 07:35
16:51
06:54
17:36
06:02
18:15
05:04
18:56
04:22
19:34
04:10
19:56
04:31
19:44
05:09
19:01
05:47
18:02
06:27
17:05
07:10
16:24
07:40
16:19
22 07:34
16:52
06:52
17:38
06:00
18:16
05:02
18:57
04:21
19:35
04:11
19:56
04:33
19:43
05:10
18:59
05:49
18:00
06:28
17:04
07:12
16:23
07:41
16:19
23 07:33
16:53
06:50
17:39
05:58
18:18
05:01
18:59
04:20
19:36
04:11
19:56
04:34
19:42
05:11
18:57
05:50
17:58
06:30
17:02
07:13
16:23
07:41
16:20
24 07:32
16:55
06:49
17:40
05:56
18:19
04:59
19:00
04:20
19:37
04:11
19:57
04:35
19:41
05:12
18:55
05:51
17:56
06:31
17:00
07:14
16:22
07:42
16:20
25 07:31
16:56
06:47
17:42
05:54
18:20
04:57
19:01
04:19
19:38
04:12
19:57
04:36
19:40
05:14
18:53
05:52
17:54
06:32
16:59
07:16
16:21
07:42
16:21
26 07:30
16:58
06:45
17:43
05:52
18:22
04:56
19:03
04:18
19:39
04:12
19:57
04:37
19:39
05:15
18:52
05:54
17:52
06:34
16:57
07:17
16:21
07:43
16:22
27 07:29
16:59
06:43
17:45
05:50
18:23
04:54
19:04
04:17
19:40
04:12
19:57
04:38
19:38
05:16
18:50
05:55
17:50
06:35
16:55
07:18
16:20
07:43
16:22
28 07:28
17:01
06:42
17:46
05:48
18:24
04:52
19:05
04:16
19:41
04:13
19:57
04:39
19:37
05:17
18:48
05:56
17:48
06:37
16:54
07:19
16:19
07:43
16:23
29 07:27
17:02
05:47
18:26
04:51
19:07
04:16
19:42
04:13
19:57
04:40
19:35
05:19
18:46
05:57
17:46
06:38
16:52
07:21
16:19
07:43
16:24
30 07:26
17:04
05:45
18:27
04:49
19:08
04:15
19:43
04:14
19:56
04:42
19:34
05:20
18:44
05:59
17:44
06:39
16:51
07:22
16:18
07:43
16:25
31 07:25
17:05
05:43
18:28
04:14
19:44
04:43
19:33
05:21
18:42
06:41
16:49
07:43
16:26