Het effect van invoeren van alleen zomer- of wintertijd in Nederland en Europa

Klok verzetten afschaffen?

In 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden onder de burgers van de Europese Unie over mogelijke aanpassingen van de zomertijdregelingen. Slechts een procent van alle inwoners heeft haar mening gegeven, waarvan relatief veel Duitsers. Hoe een eventuele aanpassing uitpakt gedurende het jaar voor verschillende plaatsen, kun je op deze pagina bekijken.

Klik op 'Altijd zomertijd' of 'Altijd wintertijd' om te zien hoe de daglichtperiode verschuift

Tijden van zonsopgang en zonsondergang

In de onderstaande tabel staan de tijden van zonsopkomst en zonsondergang. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat. Dat verschiltKlik op één van de drie knoppen om te kijken wat het effect van een verandering of afschaffing van zomertijd en wintertijd

Belgrado - Servië

 woensdag 24 april 2019 
Opkomst zon: 05:38

Hoogste punt: 12:36

Ondergang zon: 19:34

Tijden van zonsopgang en zonsondergang - Huidige situatie

Overzicht van de tijden van zonsopgang en zonsondergang wanneer de huidige situatie gehandhaafd blijft (tweemaal per jaar de klok vooruit en achteruit zetten).

Klik op een datum in deze kalender om de details voor deze datum te zien. De cursieve tijden geven aan wanneer er een overgang plaatsvindt.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1 07:15
16:07
06:57
16:46
06:15
17:25
06:18
19:05
05:27
19:42
04:55
20:16
04:56
20:27
05:24
20:04
06:00
19:15
06:36
18:19
06:16
16:27
06:55
15:58
2 07:15
16:08
06:55
16:47
06:13
17:26
06:16
19:06
05:26
19:44
04:54
20:17
04:56
20:27
05:25
20:03
06:01
19:13
06:37
18:17
06:17
16:25
06:56
15:58
3 07:15
16:09
06:54
16:49
06:11
17:28
06:14
19:07
05:24
19:45
04:54
20:18
04:57
20:27
05:26
20:02
06:02
19:12
06:38
18:15
06:19
16:24
06:57
15:58
4 07:15
16:10
06:53
16:50
06:10
17:29
06:12
19:09
05:23
19:46
04:53
20:19
04:57
20:27
05:27
20:00
06:04
19:10
06:39
18:13
06:20
16:22
06:58
15:57
5 07:15
16:11
06:52
16:52
06:08
17:30
06:11
19:10
05:21
19:47
04:53
20:20
04:58
20:26
05:28
19:59
06:05
19:08
06:41
18:11
06:21
16:21
06:59
15:57
6 07:15
16:12
06:50
16:53
06:06
17:32
06:09
19:11
05:20
19:49
04:52
20:20
04:59
20:26
05:29
19:58
06:06
19:06
06:42
18:10
06:23
16:20
07:00
15:57
7 07:15
16:13
06:49
16:54
06:04
17:33
06:07
19:12
05:19
19:50
04:52
20:21
04:59
20:26
05:31
19:56
06:07
19:04
06:43
18:08
06:24
16:19
07:01
15:57
8 07:14
16:14
06:48
16:56
06:02
17:34
06:05
19:14
05:17
19:51
04:52
20:22
05:00
20:25
05:32
19:55
06:08
19:02
06:44
18:06
06:25
16:17
07:02
15:57
9 07:14
16:16
06:46
16:57
06:01
17:36
06:03
19:15
05:16
19:52
04:52
20:22
05:01
20:25
05:33
19:53
06:09
19:00
06:46
18:04
06:27
16:16
07:03
15:57
10 07:14
16:17
06:45
16:59
05:59
17:37
06:02
19:16
05:15
19:53
04:51
20:23
05:02
20:24
05:34
19:52
06:11
18:59
06:47
18:02
06:28
16:15
07:04
15:57
11 07:13
16:18
06:44
17:00
05:57
17:38
06:00
19:18
05:13
19:55
04:51
20:23
05:03
20:24
05:35
19:50
06:12
18:57
06:48
18:01
06:30
16:14
07:05
15:57
12 07:13
16:19
06:42
17:01
05:55
17:40
05:58
19:19
05:12
19:56
04:51
20:24
05:03
20:23
05:36
19:49
06:13
18:55
06:49
17:59
06:31
16:13
07:06
15:57
13 07:12
16:20
06:41
17:03
05:53
17:41
05:56
19:20
05:11
19:57
04:51
20:24
05:04
20:23
05:38
19:47
06:14
18:53
06:51
17:57
06:32
16:12
07:07
15:57
14 07:12
16:21
06:39
17:04
05:51
17:42
05:55
19:21
05:10
19:58
04:51
20:25
05:05
20:22
05:39
19:46
06:15
18:51
06:52
17:55
06:34
16:11
07:08
15:57
15 07:11
16:23
06:38
17:06
05:50
17:43
05:53
19:23
05:09
19:59
04:51
20:25
05:06
20:21
05:40
19:44
06:17
18:49
06:53
17:54
06:35
16:10
07:08
15:57
16 07:11
16:24
06:36
17:07
05:48
17:45
05:51
19:24
05:08
20:00
04:51
20:26
05:07
20:20
05:41
19:43
06:18
18:47
06:55
17:52
06:36
16:09
07:09
15:58
17 07:10
16:25
06:35
17:09
05:46
17:46
05:49
19:25
05:07
20:01
04:51
20:26
05:08
20:20
05:42
19:41
06:19
18:45
06:56
17:50
06:38
16:08
07:10
15:58
18 07:10
16:27
06:33
17:10
05:44
17:47
05:48
19:26
05:06
20:03
04:51
20:27
05:09
20:19
05:43
19:39
06:20
18:43
06:57
17:48
06:39
16:07
07:10
15:58
19 07:09
16:28
06:32
17:11
05:42
17:49
05:46
19:28
05:05
20:04
04:51
20:27
05:10
20:18
05:45
19:38
06:21
18:42
06:58
17:47
06:40
16:06
07:11
15:59
20 07:08
16:29
06:30
17:13
05:40
17:50
05:44
19:29
05:04
20:05
04:51
20:27
05:11
20:17
05:46
19:36
06:22
18:40
07:00
17:45
06:42
16:05
07:12
15:59
21 07:07
16:31
06:28
17:14
05:38
17:51
05:43
19:30
05:03
20:06
04:52
20:27
05:12
20:16
05:47
19:34
06:24
18:38
07:01
17:43
06:43
16:04
07:12
15:59
22 07:07
16:32
06:27
17:15
05:37
17:52
05:41
19:31
05:02
20:07
04:52
20:27
05:13
20:15
05:48
19:33
06:25
18:36
07:02
17:42
06:44
16:03
07:13
16:00
23 07:06
16:33
06:25
17:17
05:35
17:54
05:39
19:33
05:01
20:08
04:52
20:28
05:14
20:14
05:49
19:31
06:26
18:34
07:04
17:40
06:45
16:03
07:13
16:01
24 07:05
16:35
06:23
17:18
05:33
17:55
05:38
19:34
05:00
20:09
04:52
20:28
05:15
20:13
05:51
19:29
06:27
18:32
07:05
17:39
06:47
16:02
07:13
16:01
25 07:04
16:36
06:22
17:20
05:31
17:56
05:36
19:35
04:59
20:10
04:53
20:28
05:16
20:12
05:52
19:28
06:28
18:30
07:06
17:37
06:48
16:01
07:14
16:02
26 07:03
16:37
06:20
17:21
05:29
17:57
05:35
19:36
04:59
20:11
04:53
20:28
05:17
20:11
05:53
19:26
06:30
18:28
07:08
17:35
06:49
16:01
07:14
16:02
27 07:02
16:39
06:18
17:22
05:27
17:59
05:33
19:38
04:58
20:12
04:54
20:28
05:18
20:10
05:54
19:24
06:31
18:26
06:09
16:34
06:50
16:00
07:14
16:03
28 07:01
16:40
06:17
17:24
05:25
18:00
05:31
19:39
04:57
20:13
04:54
20:28
05:19
20:09
05:55
19:22
06:32
18:24
06:10
16:32
06:52
16:00
07:15
16:04
29 07:00
16:42
05:23
18:01
05:30
19:40
04:56
20:14
04:55
20:28
05:20
20:08
05:56
19:21
06:33
18:23
06:12
16:31
06:53
15:59
07:15
16:05
30 06:59
16:43
05:22
18:03
05:28
19:41
04:56
20:15
04:55
20:28
05:21
20:07
05:58
19:19
06:34
18:21
06:13
16:29
06:54
15:59
07:15
16:05
31 06:58
16:44
06:20
19:04
04:55
20:15
05:23
20:06
05:59
19:17
06:15
16:28
07:15
16:06

Zomertijd/wintertijd

Van dinsdag 01 januari tot en met zaterdag 30 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 31 maart tot en met zaterdag 26 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 27 oktober tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).

Seizoenen in het jaar 2019

De lente begint op 20 maart 2019 om 22:58 MET.
De zomer begint op 21 juni 2019 om 17:54 MEZT.
De herfst begint op 23 september 2019 om 09:50 MEZT.
De winter begint op 22 december 2019 om 05:19 MET.